dimanche 29 mai 2011

نامه بنی صدر به خمینى در ۰۶/۰۳/۶۰: آنچه فرمودید، براى مجلس و جمهورى مرگ آور بود

دیگر نمیخواستم مزاحمت فراهم آورم. اما دو منظره‏ئى که پیشارو دارم برآنم میدارد که آخرین تلاش را بعمل درآورم و بشما عرض کنم، تصمیم شما در سرنوشت اسلام و کشور تاثیرى تعیین کننده پیدا کرده است و باید این تصمیم را اتخاذ فرمائید:
دو منظره:
۱ - اینک که عملیات در الله اکبر با پیروزى کامل قرین شده‏اند امیدوارم نظر اینجانب را صائب مى یابید و میتوانم بدون بیم از ناباورى شما، عرض کنم اگر از پشت خنجرى را که پیاپى فرود مى‏آورند، دیگر فرود نیاورند و ۳ ماه مهلت بدهند، رژیم بعث عراق شکست کامل میخورد و معنى این شکست اینهاست:
منظره اول:
- همانطور که خود غالباً میفرمائید، در داخل کشور گروه‏هاى مسلح سر جاى خود مى‏نشینند و امنیت و یکپارچگى کشور و رژیم جمهورى اسلامى از خطرها نجات مى‏یابند.
- در مردم امید باینکه با کار و تلاش خود میتوانند بحرانهاى اقتصادى و سیاسى را از بین ببرند بوجود مى‏آید و همه چیز در روحیه و عمل این ملت تغییر مى‏کند، در نتیجه
- باور به حکومت اسلام جاى ناباورى را مى‏گیرد و درس خوانده‏ها نیز از در تمایل به اسلام در مى‏آیند و استعدادها در جهت استحکام دین و حکومت آن بکار مى افتند.
-          در منطقه و در جهان، تغییرات شگرفى روى میدهد. سرنگونى رژیم بعث عراق مقدمه تغییرات عظیمى مى‏گردد که از باور مردم به توانائى خود، وقتى بدان پى مى‏برند، حاصل مى‏گردد.
براستى این جنگ که براى نابود کردن جمهورى اسلامى براه انداختند، خود موجب پیدایش عصر سوم تاریخ بشر مى‏گردد. شما در جائى از تاریخ قرار گرفته‏اید که میتوانید بنیان گذار این عصر بشوید یا امید به پیدایش آنرا از بین ببرید. باین جهت بود که نوشتم تصمیم شما تعیین کننده است (۱).
این معنى از دشمن پوشیده نیست. عین بیانات آقاى کیسینجر را مى‏آورم و تقاضا مى‏کنم با دقت درآن نظر فرمائید:
منظره دوم:
از سخنرانى کیسینجر در بازگشت از خاورمیانه در انجمن یهودیان واشنگتن:
«اگر انقلاب ایران بخواهد به خارج مرزهاى خود صادر شود، باید موانع بسیارى که در پیش روى او هستند را حل کرده سپس به اهداف خود برسد».
این موانع بسیارند از جمله اختلافات مذهبى و قومى، بحرانهاى اقتصادى و سیاسى، اختلافات مرزى با عراق، در نهایت اگر از تمام این موانع سالم عبور کنند، باید مسائل خود را با کشورهاى خلیج فارس حل نماید، ولى اطمینان داشته باشید که تا آن روز، اسرائیل به اهداف نهائى خود دست یافته است.
بدینقرار برکسى که خاورمیانه را بروزى درآورده است که مى بینیم و بقول کارتر، نقشه بردن شاه را به آمریکا براى روى کار آوردن جمهوریخواهان اجرا کرد، روشن و واضح است که پیروزى انقلاب اسلامى ما، تمام نقشه‏هاى امریکا را برهم خواهد ریخت و مانع از رسیدن اسرائیل به هدفهاى خویش مى‏گردد. پس باید برایش هفتخوان درست کرد تا انقلاب در زادگاه خویش یعنى ایران از بین برود. چگونه؟!
اختلافات مذهبى و قومى، که از اول انقلاب بدان مشغولمان کرده‏اند و با وضیعت موجود و در صورت از بین رفتن امید به استقرار یک دستگاه حکومتى ثابت، به بلوچستان و نقاط دیگر نیز سرایت خواهد کرد و اگر خداى ناکرده در جنگ شکست حاصل شود، ایران بدتر از لبنان خواهد شد.
بحرانهاى اقتصادى: قیمتها ۳ برابر سال ۱۳۵۴ شده‏اند، صنعت و کشاورزى در بدترین وضعیت هستند و بودجه‏ئى که آقاى رجائى به مجلس برده است، خود از آن هیچ نمیداند و دست پخت آقاى بهزاد نبوى است، آنرا به بحران غیر قابل حل، خواهد کشاند. در این اقتصاد دو جا مانده است که هنوز فعال است، نفت و بانک و بخدا قسم مثل روز روشن است که میخواهند این دو جا را هم از کار بیاندازند.
- اختلافات مرزى با عراق، یعنى همین جنگ. این سخن که اینجانب با شوراى قضائى و مجلس و شوراى نگهبان مخالف هستم، صحیح نیست. مساله در رابطه با جنگ معنى پیدا مى‏کند. مسئولیت جنگ را برعهده اینجانب گذاشته‏اید و این جنگ از هر نظر در تاریخ ایران بلکه جهان بى نظیر است. در حالى این جنگ شروع شده است و ادامه یافته است که:
- هیات وزیران که در صلح و بطریق اولى در جنگ باید هماهنگى کامل با رئیس جمهورى داشته باشند کار عمده اش مقابل کردن مجلس و دستگاه قضائى و... با رئیس جمهورى است.
- شورایعالى قضائى مخالف است
- شوراى نگهبان مخالف است
- رادیو و تلویزیون مخالف است و روزنامه‏ ها هم.
- کشور در بحران اقتصادى است
- قدرتهاى خارجى همه مخالفند و ما نمیتوانیم اسلحه تهیه کنیم. اگر عاقل باشیم میدانیم که کشورهاى صنعتى حاضر نمیشوند بازار وسیع عرب با قدرت خریدى حداقل سالى ۱۰۰ میلیارد دلار را بخاطر ما از دست بدهند
- ضد انقلاب، بنى‏صدر را دشمن اصلى مى‏شناسد.
- جنگ داخلى و ناامنى داخلى بغایت است.
آیا هرگز چنین جنگى کسى دیده است و در تاریخى خوانده است ؟
و تازه آقاى کیسینجر فکر کرده است، اگر ما از اینهمه جان سالم بدر بردیم، نقشه دیگرى در خلیج فارس (بگمان قریب به یقین، یا مثل حادثه کردستان را در بلوچستان براه انداختن) باجرا بگذارد.
در این اوضاع سخت، بخدمت شما عرض کردم که همه اینها یکدسته بیشتر نیستند که بخشى از حزب جمهورى باشند. به شما عرض کردم که مقصود حذف رئیس جمهورى است بقصد پایان دادن باین رژیم اسلامى. بشما عرض کردم که اینها ترکان خاتون هستند، سلطه مغول زمان یعنى امریکا و نابودى ایران را بر پیروزى ما در این جنگ ترجیح میدهند.
در صورت استعفاى اینجانب وضیعت زیر محتمل است:
- روزى که آقاى رجائى همراه دو تن از اعضاى شوراى نگهبان بخدمت شما آمدند باید برشما معلوم شده باشد، که این دو تن بى طرف نیستند، در غم قانون اساسى نیستند، جزو یک گروه هستند و در پى حاکمیت انحصارى آن گروه هستند. باید بآنها میفرمودید که استعفاء کنند (۲)، باید مى‏پرسیدید پس گرفتن لایحه‏ئى که دولت به مجلس آورده است چرا دلیل ضعف مجلس مى‏شود؟ و چرا باید قوت مجلس در ضعف رئیس جمهورى باشد؟ و اینکه آقایان کاسه داغ‏تر از آش شده‏اند، و بر خلاف اصل ۱۱۳، از مجلس خواسته‏اند، اختیار عزل و نصب در ارتش را هم از اینجانب سلب کنند. باین ترتیب و در این اوضاع سخت، اینجانب دیگر قادر به اداره جنگ نخواهم شد. بنابراین:
وضع فعلى از بین خواهد رفت. معلوم باشد که جریان نظامى بسود ما شده است و با جوابى که هیات غیر متعهدها داده است و خبرگان خود را باینجا میفرستد، اینطور پیدا است که دشمن نیز به پیشنهاد غیر متعهدها گردن گذاشته است. بنابراین حداقل تمامیت ارضى کشور محفوظ میماند. باز قضیه گروگانها نشود، که این بار دیگر مسئله چند صد میلیون دلار نیست، مسئله بقاء کشور در میان است.
با توکل بخدا و از آنجا که بخاطر نجات میهن اسلامى و رژیم جمهورى اسلامى خود را در آتش و خون افکندم، وضعیت نجات پیدا کرده و امروز با اطمینان مى‏گویم اگر مجال بدهند، نه تنها پیروز مى‏شویم، بلکه عصر سومى در تاریخ آغاز مى‏کنیم. اما اگر اینجانب براثر بازیهاى این آقایان و اجراى طرح کودتاى خزنده ناگزیر کنار بروم، یکى از ۳ احتمال زیر ممکن الوقوع است:
۱- روند فعلى جنگ ادامه پیدا کند،
۲- دشمن با استفاده از وضیعت روانى که بوجود مى‏آید، حمله کند و یکى دو جاى دیگر را بگیرد.
۳- نیروهاى نظامى، بتوانند وضیعت فعلى را حفظ کنند.
براى اینجانب تردید نیست که اگر قرار بود، احتمال اول صورت وقوع پیدا کند، هیچکدام از این کارها انجام نمیگرفتند. بنابراین وقوع یکى از دو احتمال دوم و سوم قطعى است و این آغاز یک سرنوشت شومى براى کشور و اسلام است.
ایران موافق نقشه آقاى کیسینجر، لبنان دیگرى خواهد شد و ضد انقلاب اسباب دست امریکا خواهد شد و امریکا تمام توجه خود را صرف اجراى سیاست خود از طریق ضد انقلاب خواهد کرد.
اما با تصویب قانون خلاف قانون اساسى و ایران و اسلام برباد ده، اینجانب نمیتوانم بمانم، تصویب این قانون بمعناى برکنار کردن رئیس جمهورى است چرا که:
۱- دولت آقاى رجائى برخلاف قانون اساسى باینجانب تحمیل شد (پیغامى که آقاى موسوى اردبیلى آورد) (۳)
۲ - حق تصویب از رئیس جمهورى سلب شد
۳ - حق نظر او در باره اداره رادیو و تلویزیون از بین رفت.
۴ - و اینک تمام حقوق رئیس قوه مجریه و فرمانده کل قوا نیز دارد از بین مى‏رود.
اینها هستند حقایق مسلم و اینکارها عبث انجام نمیگیرند و همان کودتاى خزنده است که دارد انجام مى‏گیرد.
و کنار رفتن رئیس جمهورى تنها در جنگ موثر نمیشود، از بین رفتن امید بحل مشکلات کشور از طریق تفاهم و حکومت قانون است و همین امر در جامعه یاس و سرخوردگى پدید مى‏آورد.
بهرحال ممکن است بیایند خدمت شما و بگویند، همه چیز بهتر از به، خواهد شد اینجانب تکلیف خود دیدم که احتمالى را که بوضوح مى‏بینم شرح کنم. بار دیگر یاد آور مى‏شوم که از وقتى بخدمت شما نامه مى‏نویسم یعنى از سالها پیش تا امروز بیاد نمى‏آورم که پیش بینى اینجانب خلاف از آب درآمده باشد.
با توجه بحقایق بالا بنظرم یکى از راه‏حل‏هاى زیر باید عمل گردد:
۱- اینجانب همانطور که دو هفته پیش نیز عرض کردم، مطلب را بمردم بگویم و استعفا کنم.
۲- به آقایان تکلیف بفرمائید دست از بین بردن قانون اساسى بردارند و یک دولت لایق و کارآمد که نشانه هماهنگى میان مجلس و رئیس جمهورى باشد، برسر کار بیاید. این قانون خلاف قانون اساسى پس گرفته شود و مسکوت بماند.
۳- اجازه بفرمائید مردم خود تکلیف را معلوم کنند. در مقام شما است و مایه استحکام جمهورى اسلامى و حضور واقعى مردم در صحنه میشود اگر مردم بیایند راى بدهند و طبق نظر مردم وضیعت روشن بشود. وضیعت فعلى بهیچرو شبیه سال ۱۳۳۲ نیست و آن سابقه ذهنى که شما دارید، نباید موجب مقایسه‏ئى بشود که از اساس بى بر و پایه است.
خدا میداند و امروز شاید بسیارى از مردم میدانند که اینجانب از قبول مسئولیت ریاست جمهورى، طالب عنوان و... نبودم. خطر و خطرهاى بزرگ متوجه کشور میدیدم و مى‏بینم و اینک نیز درگذشتن از این عنوان برایم چون آب نوشیدن، آسان است. توکل را بخدا کردم و پس از استخاره از قرآن کریم، این نامه را نوشتم و پناه برخدا که به مسئولیت خود عمل کرده باشم.
آیه از سوره کهف و مربوط به داستان ذوالقرنین. براستى ما میتوانیم همان نقش را داشته باشیم و جهان را دگرگون کنیم اگر


ابوالحسن بنى صدر
۶ خرداد ۱۳۶۰

ضمیمه


چند واقعیت در رابطه با بیانات امروز شما:
۱- اقرار به ضعف این مجلس و دولت مخلوق آن. در واقع اگر مجلس، همان بود که باید مى‏بود محتاج اینطور حمایت نبود. مقایسه بفرمائید مجلس اول جمهورى اسلامى را با مجلس اول مشروطیت، ضعف این مجلس بیشتر دستگیر و چشم‏گیر مى‏شود. آن مجلس کارش حامیش بود و توانست در برابر سلطنت ۲۵۰۰ ساله بایستد، این مجلس باید یک روز در میان رهبر انقلاب حمایتش کند.
شما میتوانستید ضعف را با قوت عوض نکنید. رئیس جمهورى هم به راى همین مردم انتخاب شده است، اما حامى او کارش بوده است. مردم او را پذیرفته‏اند. هر روز و هر ساعت همه او را میکوبند و او در نظر مردم محبوبتر میشود.
آنچه فرمودید مرگ آور بود، براى مجلس و جمهورى، چرا که قوت جمهورى را ضعف کردید و ضعف جمهورى را قوت (۴).
همانطور که حمایتهاى شما موجب ادامه حکومت موقت نشد در آینده‏ئى نزدیک متوجه خواهید شد، نهادى که خود قادر به دفاع از اعتبار خود نیست، با حمایت دوام نمى‏آورد و مجلس که خود محتاج اینحد از حمایت است که مخالفانش محدورالدم مى‏شوند، آنقدر ضعیف است (۵) که نمیتواند خواستار جمهورى بشود. ضربه‏ئى که بدست شما به اعتبار مجلس زدند، کشنده بود و امیدوارم اشتباه کرده باشم.
۲- اینکه در این جمهورى یک زبان بیشتر حق رواج ندارد و آن زبان تهدید است، ضربه دیگریست که باعتبار جمهورى خورد.
۳- اما اینجانب همانطور که گفته‏ام روى عقیده، اگر ۳۵ میلیون جمعیت ایران باتفاق هم جانب اینجانب را بگیرند، مقابل شما نمیشوم. بخاطر اسلام و مصلحت خود این مردم چنین نمى‏کنم (۶). یقین دارم که شما محتاج مردى که عقیده و صداقت و لیاقت را اساس کار خود قرار داده است، میشوید، امیدوارم که دیر نباشد و کار از کار نگذشته باشد.
بعد از بیانات که خطاب به وکلاى مجلس فرمودید:
۱- فرماندهى بدون قدرت و اختیار معنى ندارد
۲- رئیس قوه مجریه که اسم بى مسمى باشد کسى نشنیده است
۳- وقتى ۱۳۰ تن از وکلاى مجلس در دور دوم با مشارکت ۶،۵ میلیون راى دهنده وکیل شده‏اند یعنى ۲۸ درصد از راى دهندگان در راى شرکت کرده‏اند و این وکلا بر فرض صحت انتخابات نماینده ۱۵ درصد مردم بیشتر نیستند، آن مجلس نیست که شما میفرمائید:
- اگر تقلید از غرب است، در آنجا وقتى تنها ثلث بلکه کمتر از ثلث راى دهندگان در انتخابات شرکت مى‏کنند، تجدید انتخابات بعمل مى‏آورند.
- اگر اسلام است، نماینده و وکیل قیم نیست، و باید طبق میل موکل عمل کند و ثانیاً وکلاى ۱۵ درصد مردم چه حق دارند درباره صد درصد مردم تصمیم بگیرند؟
- اکثریت شوراى نگهبان و مجلس و شوراى عالى قضائى و دولت رجائى همه یک حزب هستند و این حزب در جامعه در اقلیت محض است. بزور گرفتن و بستن و شکنجه و... میخواهد حکومت کند. نمیتواند و کشور را بخطر مى‏افکند.
زمان، زمان شجاعت و صداقت و صراحت است. اینجانب آماده‏ام تا دژخیمان این رژیم، مرا ببرند و بکشند اما نمیتوانم نسبت بخطرى که موجودیت ایران و اسلام را تهدید مى‏کند لاقید بمانم و با سکوت خود در این جنایت بزرگ شرکت کنم. بنابراین آماده‏ام تا از شن‏هاى داغ خوزستان به سلولهاى اوین نقل مکان کنم. آقاى قدوسى و لاجوردى دقیقه شمارى مى‏کنند و دژخیم‏ها دندانهاى خود را تیز مى‏کنند:
واقعیت همان چیزى است که برسر مردم و کشور مى‏آید. هندوانه دانه‏ئى ۴۰ تومان رضایت نمى‏آورد. گفتن این حرف که مردم ناراضى نیستند خود را راضى کردن است. خطرها از هر سو سربرآورده‏اند و کشور را در میان گرفته‏اند از شما توقع نبود که بفرمائید یا باید وضع موجود را بپذیرید یا بروید بخانه یا بخارجه. این همان لحن شاه سابق است. از کجا به کجا آمده‏اید؟ اینست پاداش جان کندنهاى شبانه روزى؟ کشور را هر طور میخواهید اداره کنید، اینجانب زیربار ننگ شرکت در نابودى ایران نمیروم. خداحافظ. اگر حرف و صرف حرف نیست، دولت آقاى رجائى برخلاف قانون اساسى تشکیل شده است، برخلاف قانون اساسى در مورد گروگانها عمل و بکشور خیانت کرده است، پس چرا برسر کار است؟


توضیح


یادآور مى‏شود که در این تاریخ، تکلیف پیشنهاد هیأت کنفرانس عدم تعهد تا حدود زیاد معلوم بود. با آنکه در همین روز آقاى خمینى در حضور «نمایندگان» مجلس انتخاب خود را کرده و در پاسخ به پیشنهاد همه پرسى، گفته بود اگر همه ملت ایران موافقت کند، من مخالفت مى‏کنم، بنى صدر این نامه را که یکى از مهمترین اسناد تاریخ ایران است به او نوشت و در آن، مشخصات هر یک از دو انتخاب را برشمرد و
۱- او تصمیم شوم را گرفت و سرانجام به ملت، به دین و به خود جام زهرآلود را نوشاند
۲- آقاى رجائى و دو تن از اعضاى شوراى نگهبان نزد آقاى خمینى رفته بودند که پس گرفتن لایحه «لغو فرمان همایونى»، سبب ضعف مجلس مى‏شود و البته او را با تصویب آن موافق کردند. بدیهى است لایحه سلب اختیار رئیس جمهورى بود و از راه فریب به آن «لغو فرمان همایونى» لقب داده بودند. رفتار امروز «شوراى نگهبان» با مجلس که از کودتاى خرداد ۱۳۶۰ بدینسو، برهمین منوال است و مسلم مى‏کند، هدف نه تقویت مجلس که کودتا بود.
۳- اشاره است به پیغام آقاى خمینى توسط آقاى موسوى اردبیلى: انتخاب نخست وزیر را به مجلس بگذارید.
بنى صدر، این ضمیمه را بعد از اطلاع از سخنان آقاى خمینى نوشته است و:
۴- وقتى کسى مى‏گفت «میزان راى مردم است» بگوید اگر ملت موافقت کند، من مخالفت مى‏کنم، قوت جمهورى را که «راى ملت» بود، ضعف و ضعف جمهورى را که تدارک کودتا بر ضد رئیس جمهورى منتخب مردم بود، قوت کرده است.
۵- آقاى خمینى، پیش از ۲۵ خرداد که در آن گفت: «جبهه ملى از امروز مرتد است»، در ۶ خرداد، حربه تکفیر را بلند کرد و گفت کسى که مکتبى را مسخره کند، زنش بر او حرام مى‏شود و خودش هم باید مقتول باشد! علامت آنست که آقاى خمینى رهبری مرحله پایانى کودتا را خود برعهده گرفته بود.
۶- با وجود همه آنچه به شهادت این اسناد، از ابتداى انتخاب بنى صدر به ریاست جمهورى، آقاى خمینى برضد او بعمل آورد و با وجود سخنان آن روزش، بنى صدر بنابر اصل موازنه عدمى، برضد او قدم برنداشت. براین قاعده عمل کرد که باید موضع حق گرفت و براین موضع ایستاد و چنین کرد. نتیجه اینست که تا امروز، ۲۲ سال و ۶ ماه بعد از کودتا، قول یا فعلى از بنى صدر در دوران تصدى که درآن اندک لطمه‏اى به آقاى خمینى سراغ رود، نیافته‏اند. در عوض، آنچه در این اسناد از کج رفتارى آقاى خمینى نسبت به منتخب مردم و کارگردانى کودتا به قصد استقرار استبداد و سازش پنهانى با قدرتهاى خارجى و خشونتها آمده است، در مقایسه با آنچه انجام گرفته است، مشت نمونه خروار است.
  

منبع: کتاب نا مه ها از آقای بنی صدر به آقای خمینی و دیگران....انتشارات انقلاب اسلامی - ص ۴۲۸- ۴۳۸

متن تمام نامه ها را می توانید از لینک زیر دریافت کنید:

http://www.۴shared.com/file/DsXTnKU۷/Banisadr____________.html
Banisadr6khordad60-1
Banisadr6khordad60-2
Banisadr6khordad60-3
Banisadr6khordad60-4
Banisadr6khordad60-5
Banisadr6khordad60-6
Banisadr6khordad60-7
Banisadr6khordad60-8

samedi 28 mai 2011

انتخاب صوفی

یکی از پیامد های شرکت در انتخاب تحمیل شده توسط قدرت، از بین رفتن توان مقاومت است. تا زمانی که انسان یا ملتی در این توهم است که با تسلیم می تواند به آینده ای بهتر دست یابد، شکست و نرسیدن به این آینده بهتر را در عدم مقاومت خویش نمی بیند، بلکه آن را در تسلیم نشدن به اندازه کافی و در عدم توانایی خویش در انطباق پذیری با مقتضیات قدرت می بینداصلاح طلبان دچار همین سرنوشت شده اند. در زمان زمامداری آقای خاتمی، او هرگز از جنبشهای مدنی حمایت نکرد و پس از فاجعه 18 تیر1378، دانشجویان را به تسلیم دعوت کرد. و شماری از اصلاح طلبان شکست خویش را زیر سر « تندرویها» می دانند. غافل از این که ورود به چنین بازی، محکوم کردن خود به همیشه باختن است.


با خواندن نوشته هایی در باب شرکت یا تحریم «انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران» به یاد رمان انتخاب صوفی، نوشته ویلیام ستیرون افتادم که یکی از بزرگترین آثار ادبی امریکا در قرن بیستم شمرده می شود. صوفی، نام زنی لهستانی است که از اردوگاه های رژیم هیتلری جان سالم به در می برد. صوفی بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم به امریکا می رود، اما توان ادامه زندگی را نمی یابد و بالاخره دست به خودکشی می زند. صوفی دچار احساس گناهی عمیق  بود. او روزی قبل از مرگ، برای دوستی رازش را این گونه فاش ساخت: روزی که دستگیر و وارد اردوگاه نازی ها شدم، دکتر مسئول اردوگاه هیتلری از من خواست بین دو فرزندم، یکی را "انتخاب" کنم تا دیگری اجازه ادامه حیات پیدا کند. صوفی به امید آنکه جان پسر 5 ساله اش را نجات دهد دختر7 ساله اش را به کام مرگ می فرستد. او هرچند به امید حفظ پسرش، دخترش را قربانی می کند، ولی در طول مدت اسارتش، با وجودی که ازهیچ کوششی و از هیچ خود-شکستنی دریغ نمی کند و حتی تا تن فروشی پیش می رود تا شاید بتواند خبری از پسرش بیابد، پسرش را هم از دست می دهد. او که هیچگاه کمترین اطلاعی از سرنوشت پسرش نیز پیدا نمی کند، می گوید: "از تمام کارهایی که در آنجا انجام داده ام، احساس گناه می کنم. حتی از اینکه هنوز زنده هستم. این احساس گناه، چیزی است که نمی توانم، و فکرمی کنم هرگز نخواهم توانست خود را از آن رها کنم. هیچوقت...و چون هیچوقت بدان توانا نخواهم شد، بدترین چیزی است که آلمانیها برایم گذاشته اند."
از این نوع «انتخاب ها»، تمام استبدادها، و اصولاً هر قدرتی، پیش روی افراد، جمعت ها و ملتهایی که قصد به تسلیم واداشتن آنها را دارند، می گذارند. این « انتخابها» با ظاهر فریبنده، شامل دو گزینه اند؛ یک گزینه این است که در صورت مقاومت و عدم تمکین، به  بدترین سرنوشت، سرنوشتی تلخ  و محتومی محکوم می شویم، و گزینه دیگر اینکه در صورت تسلیم، هرچند سرنوشتمان کماکان بد است، اما ظاهراً وضع بهتر از گزینه اولی است. اما تصمیم گیرنده آخر همان قدرتی است که این انتخابها را تحمیل می کند و اختیار آن را دارد که به وعده ای که داده است عمل کند یا نکند. از آنجا که ادامه حیات قدرت، بستگی به تسلیم هر چه بیشتر طرف مقابل دارد، قدرت حاکم دائماً نیاز دارد "انتخابهایی" ارائه دهد تا نیروی مقاومت را در مردم از بین ببرد. تاریخ نمونه های فراوان از این بازی ها را دارد. برای مثال، در جنگ جهانی دوم، دولت فرانسه پس از شکست از آلمان، تصمیم گرفت با دولت آلمان به رهبری هیتلر همکاری کند. پتن رئیس حکومت فرانسه، قهرمان جنگ جهانی اول که از محبوبیت بزرگی در جامعه فرانسه برخوردار بود، سر کشیدن جام زهر تسلیم شدن به آلمان را اینطور توجیه می کرد:" حال که فرانسه شکست قطعی خورده است، ادامه مقاومت جز افزودن بر خرابی ها و کشتارها  نتیجه دیگری نخواهد داشت." حکومت پتن که آلمان را پیروز قطعی جنگ می دانست، مردم فرانسه را دعوت به همکاری و تسلیم به دشمن کرد تا گام به گام استقلال و آزادی خویش را دوباره بدست بیاورد. در سال 1940 پتن در پیامی به مردم فرانسه اینطور گفت: "انتخاب اول با فاتح است اما به شکست خورده هم بستگی دارد. اگر تمام راهها برای ما بسته شوند، یاد خواهیم گرفت صبر داشته باشیم و در انتظار بمانیم. ... آزادی به چه معنایی خواهد بود برای یک کارگر بیکار یا کارفرمای ورشکسته، جز به معنی آزادی رنج کشیدن بدون هیچ یاوری در میان ملتی شکست خورده؟ دراصل، تنها آزادیهای کاذب را از دست خواهیم داد تا بهتر بتوانیم از نفس آنها دفاع کنیم."
پتن سعی داشت به جامعه فرانسوی القا کند، که همکاری او با ارتش آلمان، به او امکان می دهد تا از فشاری که بر جامعه فرانسه می آید، بکاهد و جان زندانیان فرانسه را نجات دهد. اما زمانی که ارتش آلمان دست به اعدامهای دست جمعی می زد، پتن نیروهای مقاومت را مسئول می دانست که با عملیات خود دشمن را وادار به انجام اینچنین جنایاتی کرده اند. در طول حکومت 4 ساله اش، پتن نه تنها هیچوقت کشتارهای ارتش آلمان را در فرانسه محکوم نکرد، بلکه با آنها همکاری نیز کرد. او همیشه «عملیات تروریستی» نهضت مقاومت فرانسه را محکوم می کرد. اصولاً او حل مشکلات کشور را در شعار اصلاحات اقتصادی، اجتماعی... می دانست. در پاسخ به او، یکی از رهبران مقاومت جمله جالبی بیان کرده است: «آقای پتن، خانه را وقتی که در حال آتش گرفتن است، بازسازی نمی کنند».
       مثال دوم از این نوع «انتخابها» که این روزها درجامعه های غربی و حتی دربخش مهمی از دنیا رایج است، انتخابهایی است که سرمایه داری به کارکنان تحمیل می کند: یا از بخشی از حقوق خود صرفنظر کنید، یا ما ناچار هستیم کارخانه را به کشوری دیگر که در آنجا هزینه تولید کمتر است، انتقال دهیم. متاسفانه، اکثراً از ترس بدتر شدن وضع، تسلیم می شوند. اما تجربه نشان می دهد که به رغم تسلیم، نظام سرمایه داری - که هدف اصلی اش سود حداکثر است- بالاخره کار خود را دیر یا زود انجام می دهد.
      این نوع «انتخابات» که در بالا ذکر آن رفت همگی سه مشخصه اساسی دارند: اول اینکه، هیچوقت انتخاب بین حق و ناحق نیست. نقطه اختلاف میان این نوع انتخابات، در احترام به حقوق و یا عدم احترام به حقوق نیست، بلکه انتخابی است بین دو نا حق که یکی ظاهراً نتیجه بهتری از دیگری دارد. دوم این که تنها قدرت یا زور است که در یک فضای بسته می تواند این نوع انتخاب را تحمیل کند. اما در جامعه آزاد و حقوق مدار، انتخاب گزینه ها آزاد است و انتخاب کننده می تواند گزینه حق را انتخاب کند. سوم  این که ادامه حیات صاحب قدرت، در گرو تسلیم شدن "انتخاب کننده" است. برای تسلیم کردن او، صاحب قدرت نیاز به فریبکاری های متعددی دارد تا قدرت خویش را هر چه آسانتر و حتی با همکاری قربانی تثبیت کند.

* متدولوژی فریبکاری
برای توجیه تسلیم پذیری مردمان، قدرتمدارها دست کم پنج نوع فریب مختلف به کار می گیرند:
 اولین فریبی که قدرتمند بدان متوسل می شود، الغا این فکر است که انتخابی دیگر وجود ندارد. به قول ژان پیر لوگوف، در کتابش بنام دمکراسی ُپٍست توتالیتر،: "به نام واقعیت گرایی و واقع بینی،  تحولات جامعه و واقعیتهای حال را طوری وانمود می کنند که اجتناب ناپذیر هستند و کسی توان تغییر آنها را ندارد. برای مثال، لیبرالیسم توسط نیروهای صاحب قدرت، منجمله قدرت سیاسی، به عنوان یک ایدئولوژی معرفی نمی شود بلکه با آن، به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر و تنها گزینه ممکن برخورد می شود. بر این مبنا، کار وعمل سیاسی دیگر به عنوان فعالیتی که بتواند تغییر اساسی در سرنوشت فرد یا جمع ایجاد کند معرفی نمی شود بلکه طوری عنوان می شود که در چهار چوب واقعیتها، تلاش می شود با الزامات و مقتضیات روز همراه شده و خود را تطبیق داد".
   متاسفانه، در جوامع مختلف، شمار بزرگی از روشنفکران و سیاسیون مبلغ واقعیت گرایی می شوند. گویا آنچه به عنوان واقعیتها معرفی می شود از ساخته های خود انسان نیست، بلکه ساخته قوایی نامریی است که انسان در مقابلش ناتوان است و گزینه ی دیگری جز تسلیم و یا تطبیق دادن خود ندارد.
 دومین فریبی که قدرت حاکم می دهد، اینست که در باره ماهیت خود، یعنی قدرتی که این انتخاب را تحمیل می کند، سانسور برقرار می کند. قاعده این می شود که هر چه کمتر در باره واقعیت خود قدرت بحث و برخورد شود و برخوردها به گزینه هایی که قدرت تحمیل می کند، محدود گردند. برای مثال، حکومت پتن در فرانسه در باره اصل حق یا نا حق بودن استقرارارتش آلمان در فرانسه صحبتی نمی کرد اما بیان سیاسی خود را به انواع اصلاحات که باید انجام داد، تقلیل میداد. در جوامع غربی، بعد از سالها سانسور در باره ماهیت لیبرالیسم، به تازگی، بعد از بحران فعلی که همراه ورشکستگی بی سابقه در تاریخ بشریت است، بحث برسر مسئولیت لیبرالیسم در به وجود آوردن این فاجعه ، در"دیکتاتوری رسانه ها" و در بین سیاسیون جا پیدا کرده است. در وطنمان ایران، صحبت درباره ولایت فقیه و نقشش در پدید آوردن فاجعه ای که 30 سال است با آن روبرو هستیم، خط قرمزی است که تمام نامزدها بایستی خود را بدان ملتزم کنند. حتی آقای خاتمی جرات نکرد به مردم بگوید که به خاطر مخالفت "آقا"، از کاندیداتوری دوره دهم انصراف داده است. قدرت تمام سعی اش را می کند تا در مقام ولایت، به عنوان واقعیتی که می توان از آن عبور کرد، نگریسته نشود، بلکه به عنوان واقعیتی اجتناب ناپذیر که همگی خود را باید با آن تطبیق بدهند، پذیرفته شود.
 سومین فریب، از مهمترین فریبها،  باوراندن این دروغ است که تسلیم شدن به قدرت به وضعیت بهتری می انجامد. در حالی که قدرت که بدون روابط قوا امکان پذیر نیست، برای ادامه حیات، نیاز فزاینده به تخریب دارد، مجبور است تخریب فزاینده اش را با وعده های مجازی و دروغین بپوشاند تا تسلیم شدن مردم را راحتتر بدست آورد. در واقع ، اگر از اول برای همگی روشن بود که تسلیم شدن، عاقبت بهتری را به وجود نمی آورد، روحیه مقاومت خیلی قوی تر می شد. اگر برای صوفی از اول مسلم می شد که در صورت تسلیم، بازهم دو فرزندش توسط نازی ها کشته می شوند، شاید تدابیر دیگری می سنجید تا بتواند از جان آنها دفاع کند و حداقل خودش مجبور نمی شد خودکشی کند. یا اگر جامعه ایرانی در اول دوره اصلاحات می دانست که آقای خاتمی قرار است تنها یک تدارکاتچی بشود، به خود زحمت 8 سال تجربه را نمی داد و گرفتار این فریب نمی شد.
 چهارمین فریب دروغ دیگری است که راست جلوه داده می شود:  نه تنها امکان رسیدن به آینده بهتری وجود دارد ، بلکه هزینه رسیدن به آن کمتر خواهد بود. فریب کاران می باورانند که  با هزینه کمتر به همان هدف می رسیم. اما واقعیت آنست که همچون داستان صوفی، در پایان، هزینه بسیار سنگین می گردد.  زیرا نه تنها نازیها جان فرزندان صوفی را گرفتند بلکه باری کشنده و خردکننده بر شانه های صوفی گذاشتند. در واقع صعود قدرت با تشدید خرابیها همراه است و تنها مقاومت در برابر آنست که می تواند خرابیهای آن را متوقف کند. هانا آرنت (Hannah Arendt) در کتاب آیشمن در بیت المقدس سخت از نخبه های یهودی در دوران جنگ جهانی دوم انتقاد می کند و از سانسور در باره این قسمت از تاریخ شکایت می کند. آنها هیچیک مردم یهود را دعوت به مقاومت نکردند بلکه آنها با تمسک به این طرزفکر که با همکاری، از میزان کشتار تا حدودی جلوگیری خواهیم کرد، با رژیم نازی همکاری کردند. در ازای نجات اقلیتی که امکان پیدا می کردند به فلسطین مراجعت بکنند، خود مقامات یهودی لیستی از همکیشانشان را به مقامات نازی دادند. آرنت می نویسد: «نا آگاه از الزامات وحشتناک این قرارداد، به نظر می رسد آنها فکرمی کردند اگر قرار است یهودیانِ قربانی را انتخاب کرد چه بهتر که این کارتوسط خود یهودیها انجام بگیرد. اما این روش یک اشتباه اساسی بود، زیرا از این به بعد، یهودیان در میان دو سنگ آسیاب، دو تا دشمن، قرار گرفتند: میان مقامات نازی و مقامات یهودی.... می دانیم این مسئولان یهودی که وسیله جنایتکاران شده بودند از چه احساساتی برخوردار بودند؛ آنها خود را با ناخدای کشتی ای مقایسه می کردند که درحال غرق شدن است و برای نجات آن مجبور هستند میزان زیادی از بار گران قیمت را  به دریا بریزند، و به ناجی ها  می ماندند که برای نجات 1000 نفر می باید 10000 نفر دیگر را قربانی کرد...»" آرنت اضافه می کند که از این مقامات کسی نخواسته بود راز لیست  قربانبان را نگاه دارد، این راز را خود مقامات یهودی نگاه می داشتند تا به تصور خویش مانع وحشت و هرج و مرج شوند. بدین ترتیب اکثر جامعه یهودی از تهدیدی که حیات او را نشانه رفته بود غفلت ورزید، و رژیم نازی توانست کشتارعظیمی را انجام دهد، بدون آنکه مقاومتی صورت بگیرد. آرنت به این نکته اشاره می کند که «هر جا یهودیان بودند، مسئولان یهودی هم بودند و این مسئولان به جز چند استثنا، بقیه به دلایل مختلف با نازیها همکاری کردند. تمام حقیقت اینست، که اگر ملت یهود سازمان یافته نبود و بدون رئیس بود، هرج و مرج برقرار می شد اما تعداد قربانیها به چهار و نیم تا 6 میلیون نمی رسید. اگر به رهنمودهای شوراهای یهودی گوش نمی دادند، پنجاه درصد یهودیان موفق می شدند فرار کنند. در مورد هلند، برای مثال، آرنت تاکید می کند که در این کشور «مقامات نازی ازهمکاری پلیس یهودی برخوردار شدند، ولی بلایی بر سر یهودیان آنجا آمد که از تمام کشورهای غربی، شاید به غیراز لهستان، مرگبار تر بود. سه چهارم یهودیان کشته شدند... این میزان کشتار گواهی می دهد بر میزان عدم توانایی برخورد با واقعیت یهودیان».
در مورد وطنمان ایران هم وضع همین  است، هر اندازه از عمر رژیم ولایت مطلقه فقیه می گذرد، میزان جنایات انسانی و خسارات مادی و معنوی که به بار می آورد، افزایش پیدا می کند. کدام هزینه کم شده است؟ مگر همه متفق القول نیستند که کشور در لبه پرتگاه است؟ در صورت عدم مقاومت، میزان هزینه ها می تواند به حدی برسد که جریان غیر قابل برگشت شود و کل جامعه اضمحلال پیدا کند. تاریخ گواه آنست که مقاومت همگانی چطور می تواند قدرت را فلج کند و شکست دهد و میزان «هزینه ها» را کمتر کند.  آرنت برای اینکه میان عواقب گزینه تسلیم- همکاری و مقاومت مقایسه ای انجام داده باشد، کشور دانمارک را مثال می زند. او می نویسد: «رفتار مردم و دولت دانمارک در برابر یهودیان تک بود. جا دارد تاریخ آن، در برنامه دروس علوم سیاسی دانشجویانی بیاید که می خواهند تاثیر برخورد براصل عدم خشونت و مقاومت منفی را در زمانی که دشمن از وسائل خشونت آمیز و به مراتب قوی تر برخوردار است، را مطالعه کنند. وقتی که آلمانیها مسئله ستاره زرد (ستاره ای برای شناسایی یهودیان) را مطرح کردند، دانمارکیها به سادگی پاسخ دادند پادشاه اول کسی خواهد بود که آنرا خواهد گذاشت. کارمندان عالی رتبه به اطلاع رساندند که اگر عملی علیه یهودیان صورت بگیرد، استعفا خواهند داد. ارتش آلمان چون نتوانست روی امکانات دولت و مردم دانمارک حساب کند، مجبور شد نیروی پلیس از آلمان وارد کند...  دولت دانمارک زمانی که خبردار شد که نیروهای آلمانی در صدد دستگیری یهودیان هستند، فوری آنها را مطلع کرد و به آنها کمک کرد مخفی شوند و به سوئد فرار کنند." از اینرو در دانمارک به یمن مقاومت دانمارکیها، یهودیان کمترین قربانیان را دادند.
 و پنجمین فریب این فریب است که شرکت کنندگان در این نوع انتخابات برای توجیه خود تبلیغ می کنند که می شود با استفاده از وسایل نامطلوب به اهداف خوب رسید؛ بنام آزادی می توان با استبداد همکاری کرد و بنام استقلال می توان تسلیم اشغالگر شد. اما ظاهرا مدافعان شرکت در انتخابات از این قاعده مسلم غافلند که هر هدفی وسیله متناسب خویش را می طلبد. هر راهی به جایی ختم می شود و این طور نیست که بتوان از هر راهی به مقصد واحدی رسید. برای عالم شدن، کسی وسیله دیگری غیر از آموختن علم نمی شناسد. برای برقراری آزادی نیز، نمی شود از وسائل غیر دمکراتیک استفاده نمود. شاید تا پیش از تجاوز نظامی امریکا به عراق، بخشی از جامعه ما و کل مخالفان صدام اعتقاد داشتند که با دخالت ارتش خارجی می توان به آزادی رسید، اما تجربه عراق خطا بودن این تفکر را به خوبی روشن کرده است. واقعا باید پرسید چگونه است کسانی که خود را آزادی خواه می دانند بر این باورند که ضمن التزام به ساختار" قانونی" ولایت مطلقه فقیه، تاسی از" خط امام" راحل و قدم گذاشتن زیر پرچم کسانی که پایه گذار استبداد بوده اند به هدف آزادی و استقلال می توان دست یافت؟ چنانکه تجربه نشان می دهد، دوره آقای خاتمی نه تنها قدرت ولایت مطلقه فقیه کم نشد که پر قدرت تر هم شد و حکم حکومتی "رهبر" فصل الخطاب هر تصمیمی گشت. باندهای مافیایی نظامی - مالی هم به قدری قوی شدند که توانستند آقای احمدی نژاد را بر همگان تحمیل کنند و آقای خاتمی و وزیر کشورش حتی جرات نکردند به تقلبات گسترده در انتخابات اعتراض کنند. و محصول دولت خاتمی این دولت فعلی شد که نیروهای نظامی- پاسدار، بسیجی- اکثریت مجلس و پستهای اداری و اقتصاد کشور را در نمایشی که به رهبری اصلاح طلبان و از طریق صندوقهای رای صورت می گرفت، قبضه کنند.
   روشن است قبول شرکت در بازی قدرت، متضمن قبول این دروغ است که رسیدن به آینده بهتر در گرو تصمیم و اختیار قدرت است نه در گرو امکانات، فعالیت و کوشش خویش. این پذیرفتن، خود عاملی از عوامل  غیر قابل تحقق شدن آینده بهتراست. صوفی در ماجرا وارد شد به امید آنکه قدرت حاکمه به قولش عمل می کند. اما هیچ وسیله ای نداشت تا او را وادار به رعایت قول کند. به یاد می آورم که در اوایل دوره اصلاحات بود که آقای یوسفی اشکوری بعد از کنفرانس برلین به پاریس آمده بود. درجلسه ای تبعیدیان و مهاجران  را به بازگشت به ایران دعوت کرد. اما او، نه اختیار نیروی قهریه رژیم را داشت و نه اختیار قوه قضائیه را. خود او، در بند همین خوش خیالی، به ایران بازگشت و چند سالی گرفتار زندان شد. حال هم ملاحظه می کنیم که کاندیدهای اصلاح طلب مردم را به شرکت وسیع در انتخابات دعوت می کنند ولی تا به حال هیچیک نگفته اند چه امکاناتی دارند تا از رای مردم صیانت کنند. آقای کروبی از چه امکانات جدیدی، بغیر از اینکه قول داده است شب شمارش آرا خواب نرود، برخوردار است که 4 سال پیش برخوردار نبود؟ و اگر تقلب بشود که می شود، چطور می خواهد رژیم مافیاهای مالی  نظامی را وادار کند تقلب نکند؟ و اگر کرد چگونه و با چه سازوکاری می شود رژیم را به رسیدگی بی طرفانه و یافتن تقلبها و تصحیح نتایج انتخابات وادار ساخت؟

*پیامدهای تسلیم به شرکت در انتخابهایی که قدرت تحمیل می کند:
    اولین پیامد و شاید بدترین آن، ایجاد و تقویت روحیه شکست و ناتوانی است که آدمی را به موجودی کزکرده، قضا قدری و تسلیم بدل می کند و انسان را به مرور به کاستن از خواسته های به حقش معتاد می کند. چنین انسانی به تدریج راضی به «حداقلی» می شود که آنهم هر روز سیر نزولی دارد. صوفی که اول به امید نجات یکی از فرزندانش، وارد پروسه" انتخاب" قدرت تععین کرده می شود، به مرور زمان متوجه می شود که تصمیم گیرنده، یعنی قدرت مطلقه، به خاطر ماهیتش به هیچ عهدی پایبند نیست، و این تسلیم پذیری به آن حد می رسد که زمانی تنها خواسته صوفی این می شود که "حداقل" از سرنوشت فرزند باقی مانده اش باخبر شود که آن را هم از او دریغ می کنند. پتن در فرانسه با اینکه بدان مفتخر بود که مانع از پیشرفت آلمانیها به جنوب فرانسه که به آن منطقه آزاد می گفتند، شده است، در مقابل  تصرف این منطقه، سکوت کرد. ما همان روند را در اصلاح طلبان درون حاکمیت می بینیم. به قدری خواسته ها و امیدهایشان تنزل کرده است که خود را ناچار می بینند بین آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی یکی را انتخاب کنند و قبل از آن، از آقای رفسنجانی که روزی شکستش را در انتخابات مجلس جشن می گرفتند، دفاع کنند. در این میان، داستان کسانی هم  که در حاشیه حاکمیت هستند، عبرت آموز است:  چند ماه قبل از انتخابات اعلام کردند که با نامزد خود وارد انتخابات خواهند شد، بعد با نامزد شدن آقای خاتمی کاندیدای خود را فراموش کردند و ازآقای  خاتمی حمایت کردند و با کناره گیری او، حالا  حامی آقایان موسوی و یا کروبی شده اند.
    دومین پیامد شرکت در انتخاب تحمیل شده توسط قدرت، از بین رفتن توان مقاومت است. تا زمانی که انسان یا ملتی در این توهم است که با تسلیم می تواند به آینده ای بهتر دست یابد، شکست و نرسیدن به این آینده بهتر را در عدم مقاومت خویش نمی بیند، بلکه آن را در تسلیم نشدن به اندازه کافی و در عدم توانایی خویش در انطباق پذیری با مقتضیات قدرت می بیند. تا زمانی که صوفی در اردوگاه بود، تمام سعی خویش را کرد تا خود را با توقعات قدرت منطبق کند تا شاید قدرت به او ارفاق کند و فرزندش از مرگ نجات پیدا کند، اما سرانجام  متوجه شد که تمام اینها خیالاتی بیش نبوده است. صوفی، دوستی داشت که عضو جبهه مقاومت در اردوگاه بود و دائما او را به مقاومت تشویق می کرد. اما صوفی همیشه پاسخ می داد تو بچه نداری، من بچه دارم، من نمی توانم! اما، صوفی، پس از دست دادن همه چیز،  دائمآ خود را سرزنش می کرد که چرا در صدد مقاومت بر نیامده و حتی یک عمل که بتوان مقاومتش خواند، انجام نداده است. او نمی دانست وقتی انسان تصمیم گرفت خود را با قدرت تطبیق دهد، بایستی دائما طبق توقعات آن عمل کند و در فضائی که قدرت می سازد خود را زندانی کند. همین وضعیت برای آلمانی های دارای وجدان نیز رخ داده است. بسیاری از آلمانها که شهرهای سوخته و خانواده های متلاشی شده خود و دوستانشان را تجربه کرده بودند، سالهای سال با این عذاب وجدانی خردکننده به سر کردند که چرا در آن ایامی که هنوز هیتلر بر همه سرنوشت آنها غالب نشده بود، مقاومت از خود نشان ندادند تا کشورشان این قدر ویران نشود؟ اصلاح طلبان نیز دچار همین سرنوشت شده اند. در زمان زمامداری آقای خاتمی، او هرگز از جنبشهای مدنی حمایت نکرد و پس از فاجعه 18 تیر1378، دانشجویان را به تسلیم دعوت کرد. و شماری از اصلاح طلبان شکست خویش را زیر سر « تندرویها» می دانند. غافل از این که ورود به چنین بازی، محکوم کردن خود به همیشه باختن است. آنها باختند و باختند تا دولت به احمدی نژاد برسد.
   سومین پیامد  عمل کسانی که تسلیم این نوع انتخابات می شوند این است که این افراد برای توجیه عملشان، ناگزیر می شوند کسانی را که به این انتخاب تن نمی دهند،  بی ارزش و حتی خطرناک بخوانند. نه تنها عدم شرکت در نمایش انتخابات، مساوی می گردد با رویاپروری، غیر واقع بینی، ایده آلیستی، افراطی گری، فعل پذیری، انقلابی گری، بی تفاوتی و یا کار یک عده خارجه نشین بی درد، بلکه حتی شکست شرکت در انتخاب تحمیل شده را به گردن کسانی می گذارند که حاضر نشده اند در این بازی قدرت وارد بشوند. بدین ترتیب، حکومت آقای احمدی نژاد حاصل شکست 8 سال حکومت «اصلاحات» نیست، حاصل صحه گذاشتن آقای خاتمی و حکومتش بر تقلبات عظیم در انتخابات نیست، بلکه حاصل فراخوان دعوت کنندگان به تحریم است یا حاصل بی تفاوتی مردم، بی سوادی مردم، خرافه گرایی مردم...است!؟
   پیامد دیگر شرکت در این نوع انتخابات تضعیف اخلاق درجامعه است. یعنی سست کردن اعتقاد به اصول و روش کردن  شجاعانه اصول اخلاقی زیست است. همه می دانند که قدرت اخلاق نمی شناسد. تنها منافع می شناسد. کسانی  که وارد چنین بازی ای می شوند و به پروسه انتخاب در دایره قدرت تن می دهند، این عملشان به تضعیف اصول اخلاق و انسانیت در سطح کل جامعه منتهی می شود. صوفی برای «نجات حداقل یکی از فرزندان»، در جنایت نازیها شریک می شود و یکی از فرزندانش را به قتلگاه می فرستد. این فاجعه انسانی، اخلاقی، نه تنها فرزند دیگر را نجات نمی دهد بلکه توان ادامه حیات را از خود صوفی نیز می گیرد. در وطنمان، همه از سقوط اخلاق صحبت می کنند. اما کسانی که در بازی قدرت شرکت می کنند، مسئولیت بزرگی در انحطاط اخلاق دارند. آقای خاتمی ابایی ندارد به کشورهای خارج برود و درس "برخورد تمدنها" را بدهد، در صورتی که در وطنش، کسی از زبان او مخالفت با جنایت رژیم و محکوم کردن آنها را هرگز نشنیده است و بنا بر قول او، جنایتکار رژیم، آقای لاجوردی ، "سرباز سخت کوش انقلاب و خدمتگزار مردم" می شود. آقای مهندس موسوی که نخست وزیر یکی از سیاه ترین دوره های تاریخ ایران است، که نسلی را یا به جوخه های اعدام سپردند و یا درمیدان های مین بقتلگاه فرستادند، حال صحبت از حقوق شهروندی می کند. نه تنها، هیچ مسئولیتی، در این نسل کشی قبول نمی کند که توجیه هم می کند. از ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر دفاع می کند و درباره کشتارهای سالهای 60 می گوید که در آن موقع دولت مظلوم بوده است و بناچار در مقابل «منافقین» از خود دفاع می کرد. این سقوط اخلاقی انسانها را بجایی می کشاند که آقای موسوی، کروبی و رفسنجانی که در شمار بانیان استبداد مطلقه هستند، و روزی آنها بدترینها بودند، حال پرچمدارکرامت انسان....و بهترینها شده اند!! اما اگر این روند ادامه پیدا کند، باید در انتظار آن باشیم که بدتر از آقای احمدی نژاد پیدا شود تا روزی هم او بهترین گزینه گردد...  استبداد تاب تحمل انسانهای آزادیخواه و حق طلب را ندارد ،زیرا آنها براصول  و مبانی ارزشهای اخلاقی و فضیلتهای انسانی برای بازیافت و تحصیل حقوق انسانی و ملی بطور استوار و پیگیر ایستاده اند و سعی دارد آنها را بشکند و هم رنگ خود بکند. در استبداد، ارزش و ضد ارزش هر روز جا به جا می شوند و محتوای ارزشها و معانی کلمه ها از بین می روند. اما جامعه ای که به بازیهای استبداد تن داد و در آن شرکت کرد، به طور مسلم، دچار سقوط اخلاقی می گردد. زیرا در آن جامعه، میزان قضاوت، حق نیست و میزان، حقی که با مکان و زمان تغییر نمی کند، نیست. میزان قضاوت، را «بدترین» یعنی قدرت تعیین می کند. آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور ولی فقیه است، میزان خوب و بد شده است. و اینچنین است که حتی رژیم شاه هم جز بهترینها می گردد و بخشی از مردم برای روح رضا شاه دعای رحمت می فرستند و گاه از قول نسل جوان شنیده می شود که از پدر و مادرشان انتقاد می کنند که چرا انقلاب کرده اید که حالا ما بهای آن را بپردازیم. گویی که ایران در رژیم شاه بهشت برین بوده است....بدیهی است هرگاه، در جامعه ای، افرادی که بانی استبداد شده اند و در کشتارها یا نقش داشته اند یا در برابر آنها سکوت کرده اند، بهترینها تلقی شوند، آنها که در مقابل استبداد ایستاده و مبارزه کرده اند، جنایتها، اعدامها و شکنجه ها را افشا کرده اند و بخاطر مقاومتشان یا اعدام شده اند و یا در تبعید گاههای خارجی یا داخلی بسر می برند، «آرمان گرا» و... توصیف می شوند؟ آیا افرادی آرمانگرا، رویا پرور، ساده لوح و یا افراطی بوده اند و هستند....؟ وچنین است که در زبان بعضی از اصلاح طلبان، آقای ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور منتخب مردم ایران، بهتر بود با آقای خمینی سازش می کرد، کوتاه می آمد، تا بالاخره اوضاع درست می شد. اما آنها هیچوقت نمی گویند مشخصاً در مورد چه اموری باید کوتاه می آمد، در باره اعدامها، شکنجه ها، بستن مطبوعات، معامله مخفی با امریکا، ادامه جنگ، فسادها و...؟ اما او، به قیمت چشم پوشیدن از مقام ریاست جمهوری و جان و مال، برای دفاع از حقوق مردم ایران، مبارزه را ادامه داد. آیا فرقی بین آقای موسوی و آقای منتظری نیست؟ در مورد کشتار سال 67، یکی سکوت کرد و حال می گوید ربطی به من نداشت، من مسئولیتی در قوه قضائیه نداشتم و دیگری با اعتراض و افشا کردن این کشتار از قائم مقامی رهبری گذشت و متحمل تبعید داخلی گشت. این چنین است که می بینیم در ایران، آرمانگرائئ ضد ارزش می شود و در مقابل «واقعیتگرایی» که معنائی مشخص ندارد، ارزش می شود. به خاطرهمین است که مبارزان راه آزادی و استقلال چه توسط رژیم و چه توسط کسانی که در بازی انتخابات رژیم شرکت می کنند شدیدا سانسور می شوند زیرا این افراد آینه رسوایی آنها هستند. حال اگر دو کاندیدای اصلاح طلب صحبت از کرامت انسان، لغو اعدام کودکان و ....  می کنند نتیجه سالها مبارزه تلاشگران راه استقلال و آزادی و مدافعان حقوق بشر است و ناشی از فشار جامعه و مطالباتش می باشد.
   در پایان، مایلم به خوانندگان عزیز این مطلب را یادآور شوم که قصدم از این نوشته قضاوت در مورد اشخاص نیست. می دانم بسیارند کسانی که اگرچه ترجیح می دهند در انتخابات تحمیلی شرکت کنند، ولی در صداقت و وطن دوستی آنها هم شکی نیست. قصدم در اینجا فقط برشمردن پاره ای از پیامدهای سنگین راه و روش کسانی است که هرچند دل در گرو ایرانی آباد و آزاد و سرفراز دارند، ولی گویی در چنبره اندیشه های فایده گرایانه به تبعات درازمدت این کار خویش توجه لازم را مبذول نمی دارند. برای نظام ولایت مطلقه فقیه، آنچه که اساسی است اینست که با شرکت مردم در انتخابات، رژیم در خارج از کشور مشروعیت داشته باشد. بدین خاطر است، که به سایتها و روزنامه ها، بخشنامه صادر شده است که صحبت از تحریم انتخابات ممنوع است. و کسانی که از تحریم انتخابات دفاع کرده اند، دستگیر و زندانی شده اند. تحریم انتخابات نه دعوت به انفعال است نه بی تفاوتی، نه عملی مقطعی. تحریم، سر آغاز فصلی جدید است. گواهی دادن بر تغییر یک روحیه است، یک طرز فکر است. فکری که متوجه فریبکاری ولی فقیه و قدرت استبدادی است و متوجه شده است که برای رسیدن به استقلال و آزادی و کرامت انسان، جز با نه گفتن صریح و شفاف به نظام ولایت مطلقه فقیه، راه دیگری نیست. تحول روحیه تسلیم به روحیه مقاومت راه رهایی است. روحیه ای که به توانایی خود اتکا می کند و تغییر و تحول را نتیجه عمل خود می داند. آنچه رژیم را می ترساند اینست که خود نظام ولایت مطلقه فقیه، و نه مهره ای از آن، مانند آقای احمدی نژاد، به عنوان عامل فاجعه شناخته شود و با آن مبارزه گردد. با تغییر روحیه، جامعه، اخلاق، پایداری، دفاع از  منزلت و کرامت انسان، آزادی، استقلال را در عمل انسانها و نه در قیاسهای صوری، می بیند و موضوع قضاوت می کند. در آن زمان، بهترینهای واقعی جامعه ما، انسانهایی که عمری الگوهای اخلاق، پایداری، جوانمردی و از مبارزان خستگی ناپذیر راه استقلال و آزادی بوده اند و هستند، در وطنشان، فرصت خدمت به مردم را  باز خواهند یافت.

از وجدان تاریخ بشنویم (هویت تاریخی ایرانیان یا ایرانیت)

...به وجدان تاریخی خود رجوع کنید تا بشما بگوید تمامی مرام هائی که در جهان اندیشیده شده اند و همۀ دینها به ایران آمده اند، امّا تنها دینها و مرام هائی پذیرفته شده اند و تاریخ یافته اند که بیانگر خاصه های ایرانیت بوده اند. در مطالعه هر نوبت که این خاصه را یافته ام، آن را باطلاع شما رسانده ام. در این فرصت فهرستشان می کنم : 1- وطن، جائی که زمان و مکان انسان بی نهایت می شود، ارزش است: زمان بی نهایت می شود زیرا هر نسل می داند که حاصل کارش را نسلهای بعدی بکار می برند و بر آن می افزایند. پس کار او هرگز از میان نمی رود و رشد، صیر پایان ناپذیری است. و مکان پهنای زمین و آسمان می شود، زیرا اندیشۀ وطن داری بر اصل موازنۀ عدمی در ایران بالیده است. جهان را سرای همۀ انسانها شمردن و بنی آدم را اعضای یکدیگر دانستن، در درون آزاد و در رابطه با بیرون مستقل زیستن، رابطه با خارج را محور سیاست داخلی نکردن و محور سیاست داخلی دیگران نشدن، آنوع وطن داری است که بدان، انسان با هستی این همانی می جوید: ٢- هویت فرهنگی مستقل بمثابۀ فرآوردۀ رشد در وطنی آزاد و مستقل، و باز بودن فرهنگها بروی یکدیگر، بنابراین، ٣- از میان فرآورده های پندار و گفتار و کردار آزاد، آنهایی که جهانیان را همه وقت بکار می آیند، همچون هنر و دانش و فن، از آن جهان هستند. جریان آزاد هنر و دانش و فن، جهان را خانۀ مشترک جهانیان می گرداند. و نیز: ٤- هر آنچه، همچون حقوق، ذاتی انسان ایرانی است، ذاتی هر انسانی در هر کجای جهان و در هر زمان است. بنابراین در ایران و انیران، به هیچ تبعیضی(جنسی، نژادی، قومی، ملّی و ...) نباید گردن نهاد. بنابراین: ٥- ناسازگاری ایرانیت با جبر، و سازگاری آن با اخیار و آزادی انسان، ٦- گذار دائمی از تاریکی به روشنائی، یعنی پندار و گفتار و کردار را بر میزان عدل، شفاف کردن و بر این میزان، از حدّ و مرزها آزاد شدن، که در ایران و میان ایران و انیران، زور و زورمداری بر هم می افزاید. بنابراین، ٧- تذکار دائمی به قصد قافل نشدن از استعدادهائی که انسانیت انسان را تشکیل می دهند و ملکه هایی که او دارا می باشد، و فعال کردن این استعداد ها و پروراندن این ملکه ها: * استعدادها: استعداد رهبری، استعداد اُنس گرفتن، استعداد آموزش و پرورش، استعداد ابتکار و ابداع و خلق، استعداد اندیشۀ راهنما( دین و مرام)، استعداد هنر و فرهنگ، استعداد اقتصادی . * ملکه ها: شادی، جوانمردی، خدمتگزاری، وفای به عهد، بردباری، اعتماد بنفس و وظیفه مند شمردن نفس، حق مداری، تقوا، عفو در مقام توانائی، جهادگری یا کوشش دائمی در زور و ستم زدائی- که بزرگترین آن، غافل نشدن از آزادی خویش و پندار و گفتار و کردار از ستم زدودن، و بزرگ آن، تن ندادن به دولت خودکامه و ستمگر است. جهاد بر ضد زورها و ستم ها که در زندگی روزانه بکار و روا می روند، از آن دو کوشش جدا نیست-، کنش بودن و واکنش نشدن، و ... . جهان بهشت برین می شود و همه روز جهانیان نوروز می شود اگر همگان از...

زبان شیرین فارسی

چه سعادتی که من امروز در بارۀ شیرینی زبان فارسی، فرسنگ ها دور از سرزمین عزیزی که این زبان را صده ها و صده ها چون دُرّی گرانبها، در آغوش گرم خود پاس داشته، آنرا پرورده، تراشش داده، و هر روز زیباترش کرده است، سخن بگویم. گفتارم را در این مجمع بین المللی با اینکه می توانستم، نخواستم جز به زبان فارسی بیان کنم. زیرا دریغم آمد که با دلایل علمی و زبان شناسی، از شیرینی، روانی، و خوش آوائی این زبان سخن بگویم، امّا به زبان دیگر. دادن صفت شیرین به زبان، سخن و گفتار، که بیشتر روانی و نرمی و ملایمت را به ذهن می آورد، در فرهنگ ما سابقه ای بس دراز دارد. در گاهان اوستا، هودِمِمْ وَهِز رَهیا، اصطلاحی است در مفهوم شیرینی سخن. در عبارتی که یکی از امشاسبندان، آنرا از اهورا مزدا، برای زردشت درخواست می کند. در متون مانوی، اصطلاح نِواکِ شیرین داریم، در مفهوم نوای شیرین. در عبارتی که از سخن شیرینی یا می شود که آن را نوازشگر گوشها می دانند. در جای دیگری از متون مانوی، زمانی که از وحی اخنوق(=اخنوخ ) پیامبر سخن بمیان می آید، همین عبارت نِوایِ شیرین بکار برده می شود. از متون پهلوی نیز می توان مثال آورد. در کتاب دادستان  مینوی خرد، شیرین، در مفهوم گفتار شیرین بکار رفته است. و در بخش پایانی کارنامۀ اردشیر بابکان، اصطلاح درود شیرین آمده است.  در متون مانوی، پارتی و پهلوی، چرب سخنی هم مترادف شیرین سخنی است. و همچنین انو شن سهون، بمعنی سخن نوشین، تقریباً مترادف سخن شیرین است که بعدها در ادبیات فارسی، بصورت سخن نوشین، مفهوم سخن دلنشین می گیرد. امّا در ادبیات فارسی، بکرّات لغت شیرین برای سخن بکار رفته است. کاربرد عباراتی چون شیرین سخن، سخن شیرین، گفتۀ شکرین، و نظایر آنها در شاهکارهای ادبی ما، کم نیستند. خانه درویش به شیرینی و چربی بخورند   سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی. خردمند و هوشیار و با رأی و شرم   سخن گفتن چرب و آواز نرم. یا از حافظ: شاه شمشاد کلان خسرو شیرین دهنان   که بمژگان شکند قلب همه صف شکنان   مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت    گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان. ولی صفت شیرین که از دیرباز به گفتار و سخن داده شده است، بعدها تنها در مورد زبان فارسی بکار رفته است. همیشه گفته اند زبان شیرین فارسی. یا فارسی شکر است. یا قند فارسی. و معمولاً چنین صفتی، برای زبانهای دیگر بکار نرفته است. من سعی می کنم در این گفتارم، بمواردی اشاره کنم که برای شما آشناست، ولی شیرینی و ماندگاری این زبان را توجیه می کند. از اینرو نخست اشارۀ کوتاهی به تاریخ زبان فارسی می کنم و سپس در مقولۀ زبان شناسی، از شیرینی زبان فارسی سخن می گویم، و سپس براه ماندگاری زبان فارسی می پردازم. زبان شیرین ما دورانی بس دراز را پیموده تا بصورت کنونی درآمده و تاریخ زبان ما هم همچون تاریخ سرزمین کهنسال ما عمری دیرینه دارد و از پس هزاره ها قد برافراشته است. آنچه ما امروز زبان فارسی می نامیم، فرزند خلفی است، از گروه زبان هایی است که اصطلاحاً هند و اروپائی نامیده می شود. زبان ما، با زبان همسایگان هندیمان وجه اشتراک بیشتری داشته است و از این رو، با زبان های هندی، گروه زبان های هند و ایرانی را تشکیل داده است. در هزاره های پیشین و در دوران جابجائی، هندیان مسیر آنسوی هندوکُش را پیش گرفته اند، و نیاکان دور ما در سرزمینی که ایران نامیده شده است، مستقر گردیده اند و بدینسان گروه زبان های ایرانی موجودیت یافته است. این زبان ها در محدوده ای گسترده، گسترش یافته است. این محدوده از شرق به ماوراء النهر و کناره های سیحون و جیحون می رسید، در شمال خراسان بزرگ و خوارزم و نواحی قفقاز و کناره های دریای مازندران را شامل می شد، در غرب تا میان رودان (=میان‌دورود) ادامه می یافت، و در جنوب، در کناره های خلیج فارس و دریای عمان پیش می رفت. این گسترش زبان های ایرانی که در دورۀ باستان انجام گرفته است، هنوز نیز ادامه دارد و نه تنها در قلمرو ایران کنونی، بلکه در آنسوی مرزهای سیاسی ما هم، در آسیای مرکزی، در ماورای قفقاز، در افغانستان، و در دیگر کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک نیز صورت گرفته است. زبان های ایرانی که در ....